Temp/Hum Kallvik - Gertech

Go to content

Temp/Hum Kallvik

Projects > Arduino
Temperatur och luftfuktighet i förrådet Källvik.
Detta projekt bygger på Arduino UNO med Ethernet shield WS5100 och sensorn DHT 22, som möter temperatur och luftfuktighet.
Skickar data till ThingSpeak.

Back to content