Konfigurationer - Gertech

Go to content

Konfigurationer

Projects
Konfiguration
Platta
 • Omfattar
Sketch/länk
Unused
Nano 1
Sketch:
UnusedNano 2

UnusedNano 3

Unused
Nano 4
Sketch:

Länk:

Unused
UNO 1
Sketch:

Länk:

Temp/luftfuktighet, sändning ThingSpeakUNO 2
 • Arduino UNO
 • Ethernet Shield W5100 R3
 • AM2302 DHT22 Temperature And Humidity Sensor Module
 • Nätadapter
Sketch: DHT22 ThingSpeak Ethernet

Länk:

Unused
UNO 3

UNO WiFi
 • Arduino UNO WiFi
 • DHT22
 • Ljusmotstånd
 • USB-anslutning

2 LED, webserverNodeMCU 01
 • NodeMCU ESP8266
 • 2 LED
 • 830 Holes Solderless Breadboard
Sketch:
Länk: http://rpitech.ddns.net:8003
Temp/luftfuktighet, lufttryck, sändning till ThingSpeak
NodeMCU 03
 • NodeMCU ESP8266
 • BME280
 • 830 Holes Solderless Breadboard

Back to content