Användningsområden - Gertech

Go to content

Användningsområden

Raspberry Pi
Jag använder just nu (hösten 2020) min åtta Raspberry Pi enligt följande:

Raspberry Pi Model B (B)

Denna RPi kör Raspian Strech.

Används för öervakning av APC UPS.

Raspberry Pi 3 Model B nr 1 (3T)
Denna RPi kör OS Raspbian Strech.
Min RPi Model B använder jag just enligt följande:
 1. Följning av flygplan utrustade med transponder ADS-B.
  1. Signalen från flygplanet tas emot med en antenn för 1090 MHz, PCB-1090MCX Diapason MCX.
  2. Signalen behandlas med en ADS-B USB Dongle (R820T). RTL-SDR kan användas som en superbillig realtidsradar. Moderna flygplan använder något som kallas en ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) Mode-S-transponder, som regelbundet sänder plats och höjdinformation till flygledare. RTL-SDR kan användas för att lyssna på dessa ADS-B-signaler, som sedan används för att skapa ett eget radarsystem för flygplan.
  3. RTS-SDR-dongeln är ansluten till Raspberry Pi, där informationen hanteras av ett program som heter Dump1090. Dump1090 är en Mods S-avkodare särskilt utformad för RTL-SDR enheter. Den avkodade signalen skickas sedan till ett program som heter PiAware, vilket är en ADS-B and MLAT-mottagare. Piawarare skickar sedan flyglägesinformationen vidare, via Internet, till FlightAware och till en lokal instans av Planeplotter på det lokala nätet.
 2. Min lokala väderstation, Oregon Scientific WMR100N, är via USB ansluten till Raspberry Pi och ett program som heter WeeWx. WeeWx omvandlar mina lokala väderdatat till HTML, som sedan visas på en webbsida: kalltech.ddns.net/weewx.

Raspberry Pi 3 Model B nr 2 (rPiAIS)
Denna RPi kör OS Raspian Strech och AISDispatcher.
Följning av AIS-utrustade fartyg enligt följande:
  1. Signalen från fartygets AIS-transponter tas emot med den antenn för AIS-frekvensområde, AC Marine CX3 5/8 VHF Marine Antenna. Två VHF-frekvenser används växelvis, 161.975 MHz (kanal 87) och 162.025 MHz (kanal 88).
  2. Signalen behandlas med en AIS receiver, True Heading AIS RX Carbon. Denna kan ta emot båda kanalerna.
  3. Receivern är via USB ansluten till Raspberry PI och signalen behandlas med AIS Dispatcher. I AIS Dispatcher kan man sedan skicka AIS-informationen vidare. Jag skicka min info dels lokalt och dels till MarinTraffic.

Raspberry Pi 3+ Model B nr 1
Denna RPi kör OS Raspian Buster.


Raspberry Pi 3+ Model B nr 2 (3W)
Denna RPi kör OS Raspian Buster.
Har kamera och 7" display.


Raspberry Pi 3+ Model B nr 3 (3MV)
Denna RPi kör OS Raspian Buster.

Används för tester med Arduino och ESP8266, ESP32.

Raspberry Pi 4 Model B (4B)
Denna RPi kör Raspian Buster.

Raspberry Pi ZeroW nr 1 (v)
Denna Rpi kör Raspian Strech.

Denna lilla RPi körs som väderstation (Makerlife Weather Station) och laddar data till ThingSpeak.

Raspberry Pi ZeroW nr 2 (piaware)
Denna Rpi kör Raspian Buster.

Denna ZeroW används med Piaware och en egentillverad antenn för följning av flygplan med ADS-B.

Raspberry Pi ZeroW nr 3 (3d)
Denna RPi kör Raspina Buster.
Denna RPi har kamera och är monterad på min 3D-skrivare FlashForge Finder.

Raspberry Pi ZeroW nr 4
Används f n inte.
Back to content